2. asteen työryhmät

Verkoston toimintaa ohjaa yhteistyössä laadittu yhteistyöstrategia.

Yhteistyöryhmä ohjaa ja arvioi yhteistyön toteutumista ja määrittelee yhteistyön kehittämisen painopisteet ja suunnan. Yhteistyöryhmä koostuu koulutuksenjärjestäjien edustajista ja siellä on myös opiskelija- ja opettajaedustajat.

Rehtorit ja opinto-ohjaajat vastaavat yhteistoiminnan käytännön toteutuksesta. Omalta opinto-ohjaajalta ja rehtorilta voi tiedustella tarkemmin yhteistyön tarjoamista opiskelumahdollisuuksista omalla opiskelupaikkakunnalla.

Toisen asteen koordinaattori vastaa yhteistoiminnan koordinoinnista. Koordinaattori Terhi Petäjälle (terhi.petaja@kpedu.fi ) voi esittää toiveita ja ideoita yhteistyön kehittämiseksi.