Laaja yhteistyöverkosto

Toisen asteen yhteistyöverkostona toimii lähinnä laajennettu opinto-ohjaajien toimintaryhmä eli kokoukseen kutsutaan alueen perusopetuksen oppilaanohjaajat ja rehtorit, alueen lukioiden opinto-ohjaajat ja rehtorit, ammatillisen koulutuksen  rehtorit, toimialapäälliköt ja opinto-ohjaajat sekä alueen etsivät nuorisotyön tekijät. Lisäksi tarvittaessa Ohjaamon ja TE-palveluiden sekä korkea-asteen edustajia.

Kokouksia pidetään 2-3 kertaa vuodessa; elo-syyskuussa, tammikuussa ja huhti-toukokuussa.