Elinikäinen ohjaus

Kpedu Hakijapalvelut, Närvilänkatu 8, puh. 040 808 5010. Koulutusohjaajat Eija Mastosalo, Satu Toivonen ja Iida Pudas. Opinto-ohjaajat Sirpa Salo ja Terhi Petäjä. Opintoasianpäällikkö Merja Kivelä.

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta nuorille (alle 30-v): Ohjaamo Keski-Pohjanmaa palvelee arkisin klo 13.00-16.00 Nuorisokeskus Vingen tiloissa, Puutarhakatu 2. Ajankohtaiset asiat facebook-sivuilla https://www.facebook.com/ohjaamokeskipohjanmaa/ 

Oppisopimusopiskelijan ohjaus: ohjaan.fi 

ELO-ryhmät ovat monialaisia yhteistyöfoorumeja, joiden tehtävänä on kehittää laadukasta elinikäistä ohjausta, koordinoimalla ja kehittämällä asiakkaille tarjottavien palvelujen kokonaisuutta. Verkostomaisella ELO-toiminnalla edistetään ensisijaisesti nuorten ja aikuisten ohjauspalvelujen laatua.ks.  ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta.

Elinikäisen ohjauksen yhteiskehittelyä ja materiaalia Elotorilla https://peda.net/hankkeet/elotori

OKM:n julkaisu: Työn murros ja elinikäinen oppiminen, 2018

Keski-Pohjanmaan ELO-ryhmän toiminta:

Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma; päivitetty 13.4.2017

Seuraava kokous 10.9.2020 klo 12.00-16.00 ELO/LIV ja seuraava 8.2.2021 klo 12.00-13.30

KPEDUn ELO-ryhmä:

OPI ja ELÄ-videot: 14 tarinaa elinikäisestä oppimisesta Suomessa, Kansanvalistusseura

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti http://verkkolehdet.jamk.fi/elo/ 

Tietoa, neuvontaa, ohjausta nuorille:  Nuortenelämä.fi